Molim vas da korekcije ovog spiska posaljete na u pravnik-b@suncokret.org

Sprat I

 • 1 Cvetinović Svetlana
 • 2 Milivojević Biljana
 • 3 Todor Elena
 • 4 Savić Ivan
 • 5 Karanović Nevena
 • 6 Ševo Boris + Ševo Jasminka

Sprat II

 • 7 Sredić Biljana
 • 8 Medacom d.o.o.
 • 9 Murtezani Džumrija
 • 10 Janković Nemanja
 • 11 Aleksandrić Sanja
 • 12 Grujičić Srđan
 • 13 Vučković Marina

Sprat III

 • 14 Popović Aleksandar
 • 15 * ?
 • 16 Dulać Tanja
 • 17 Vukajlov Branislav
 • 18 Manović Irena Sara
 • 19 Milošević Predrag
 • 20 Konvalinka Igor

Sprat IV

 • 21 Grujić Mirjana
 • 22 Vlačić Vladimir
 • 23 Filipović Radmila
 • 24 Karanikić Mirić Marija
 • 25 Masleša Snežana
 • 26 Vlačić Vladimir
 • 27 Milunović Olga

Sprat V

 • 28 Milošević Jelena
 • 29 Šarenac Biljana + Šarenac Bojan
 • 30 Torbica Aleksandar
 • 31/1 Stanišić Sanja
 • 31/2 Marković Ivana
 • 32 Filipović Vesko
 • 33 Jevtić Gordana
 • 34 Mikša Ivana

Sprat VI

 • 35 Dervišević Igor
 • 36 Gnjatović Mile
 • 37 Torbica Aleksandar 1
 • 38/1 Stanojević Ljiljana
 • 38/2 Bajić Nikola
 • 39 Vlaović Nikola
 • 40 Kisa Svetlana
 • 41 Arsenijević Ivana

Sprat VII

 • 42 Matić Snežana
 • 43 Dobrijević Ljubinka
 • 44 Mitrić Spomenka
 • 45/1 Stević Goran
 • 45/2 Stanić Ksenija
 • 46 Kostić Aleksandar
 • 47 Radunović Dragan
 • 48 Milenković Ljubomir

Sprat VIII

 • 49 Bizinger Simić Adriana
 • 50 Ševarlić Branko
 • 51 Torbica Dragan
 • 52/1 GXP EXPERT DOO
 • 52/2 Stevanović Igor
 • 53 Đuričić Momčilo
 • 54 Mišković (Nedeljko) Marko
 • 55 Nikić Sanja

Sprat IX

 • 56 Urošević Igor
 • 57 Danilović Planinka
 • 58 Pantelić Irena
 • 59/1 Davidović Miloš
 • 59/2 Miličić Predrag
 • 60 Miljković Sanja + Sumrak Darko
 • 61 Stojković Igor
 • 62 Mladenović Svetlana

Sprat X

 • 63 S&R Magma
 • 64 Loukataris Biljana
 • 65 Loukataris Biljana
 • 66 Loukataris Biljana
 • 67 Stančić Aleksandar
 • 68 Ilić Danica
 • 69 Grujić Marija