Udruženje vlasnika zasebnih delova garaže – Runolist – Jurija Gagarina 14o – Beograd

Garaža koja se nalazi između naših zgrada je zaseban objekat ili jednostavnije za razumevanje – podzemna zgrada. Objekat ima svoj formalni ulaz i svoju poštansku adresu (Jurija Gagarina 14o), ima svoje zasebne delove, garažna mesta (GM) i njihove vlasnike.

Taj objekat NEMA pravno lice i upravnika, koji održavaju i  upravljaju na način kako to čine stambene zajednice (dalje: SZ) i upravnici u stambenim zgradama.

Nakon što je investitor prodao sve nekretnine 2016. garažom upravljaju 6 upravnika na osnovu ovlašćenja iz ugovora sklopljenih između šest SZ na parceli koji se zove Sporazum na parceli GP3 (dalje: Sporazum). Format sa 6 upravnika koji upravljaju je bio privremeno rešenje dok se ne stvore zakonski uslovi da se formira Udruženje vlasnika GM (Nadalje: Udruženje) koje bi nastavilo samostalno da upravlja garažom.

Udruženje bi stvarno i formalno zauzelo mesto koje ima stambena zajednica u zgradama.

Udruženje će biti nova celina na parceli, sedma, pored već postojećih 6 stambenih zajednica. Sporazumom je i ugovoreno da zajednice nastave da održavaju nadzemne delove parcele i zgrade a Udruženje garažu.

UBUDUĆE CENA I NAČIN ODRŽAVANJA GARAŽE ĆE BITI U RUKAMA VLASNIKA GARAŽNIH MESTA!

Nakon forimiranja organa Udruženja,vlasnici GM će kroz organe udruženja da odlučuju kome će i kako da povere održavanje i koje investicione poslove će da obave. Primera radi da li žele da ugrade novi video nadzor, zaštitna vrata ili da pojačaju uslugu obezbeđenja

ZAŠTO SE UDRUŽENJE FORMIRA DANAS?

Zato što su se stekli uslovi za njeno formiranje. Naime, još u Zakonu o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, 12/2016. U članu 15. stav 2 se kaže:

Da  poslove upravljanja vrše

“4) vlasnici posebnih delova preko svojih organa, u zgradama koje nemaju nijedan poseban deo namenjen za stanovanje.

U slučaju iz stava 1. tačka 4) ovog člana, vlasnici posebnih delova osnivaju pravno lice u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuju osnivanje i pravni položaj udruženja, dok se odredbe ovog zakona o nadležnostima, pravima i obavezama skupštine i upravnika stambene zajednice u upravljanju zgradom shodno primenjuju na nadležnosti skupštine i zastupnika tog udruženja.”

Međutim, praksa formiranja Udruženja u velikoj garaži u Srbiji nije postojala i niko od upravnika na parceli nije želeo da se prvi upusti u ovakav posao. Razumno je bilo očekivati da  neko od vlasnika GM ospori  svoje članstvo u udruženju. Prema zakonu u udruženja se pristupa izjavom volje. Međutim, ovo je namensko udruženje i pošto se formira u skladu sa navedenim članom, u članstvo se ulazi – kupovinom GM, a izlazi – njegovom prodajom.
2019. u Nišu je jedno udruženje u objektu sa lokalima i bez stanova, vodilo spor oko ovih pitanja pred osnovnim a kasnije i Ustavnim sudom.

Osnovni sud je presudio u korist udruženja koje je potraživalo naknadu za održavanje objekta.

Kasnije se oglasio i Ustavni sud Srbije koji je presudio u korist udruženja i kazao da je moguće postati članom NAMENSKOG UDRUŽENJA i bez izjave volje ako je udruženje formirano u skladu sa gore navedenim članom zakona.

Ove dve presude su bile zeleno svetlo da krenemo sa pripremama za naše Udruženje.

Inicijativu za ocenu ustavnosti, kao i rešenje Ustavnog suda mozete da vidite ovde
2020. nas nekolicina vlasnika GM smo formirali Udruženje, i registrovali gu u APR-u sa statutom usklađenim sa uzorom u Nišu, ali nismo izabrali organe Udruženja. Počela je epidemija i sve aktivnosti su zastale.

Došlo je vreme da se Udruženje aktivira, da mu priđe najmanje 51% vlasnika GM i da se izaberu članovi upravnog i nadzornog odbora i predsednik udruženja.

Dodatno razlog za aktiviranje Udruženja je što su svi ugovori za održavanje čistoće, tehnike, zelenila, menadžmenta i administracije kao i obezbeđenja se okončavaju krajem meseca marta 2023.

Tačnije rečeno, posle 31.marta zajedničkih poslova održavanja neće biti dok se udruženje ne aktivira izabere oragane i bude u kapacitetu da potpiše ugovore za sve ove poslove u garaži.

ŠTA SE OD VAS OČEKUJE?

Da zauzmete svoje mesto u radu udruženja. Ako ne želite ili ste sprečeni da doprinesete svojim prisustvom, možete da delate posredno, ovlastite nekoga ko bi u vaše ime učestovao na konstitutivnoj sednici gde bi se izabrao upravni odbor, nadzorni odbor kao i predsednik udruženja. Vaš zastupnik može biti vaš  upravnik ili neka druga osoba.

Informacije o terminu održavanja osnivačke skupštine ćete moći da pročitate na plakatima na ulazima u garažu i zgradu ili na ovoj stranici.

Molim vas da ozbiljno razmotrite svoj odnos prema ovoj akciji. Vašim angažovanjem nećete pomoći samo drugima nego pre svega – sebi.

Uspešnim rešavanjem ovog problema ćemo učvrstiti temelje za kvalitetan život u našem naselju!

U Beogradu, 1. mart 2023.