Predlog odluke skupštine stambene zajednice Suncokret B – 20.7.2017

U skladu sa  sa članovima  1, 3, 4, 12, 14, 15, 16, 43, 44, 45, 49, 50, 60, 63, 64, 65, 66, 157 i 158.  Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016), Stambena zajednica SUNCOKRET B, matični broj 17794817, PIB 106741974 u Jurija Gagarina 14 lj, kat.parceli 6751, ln. 4159 KO Novi Beograd, u Beogradu, je na sednici održanoj dana 20.7.2017. godine sačinila predlog Odluke kojom se definise način opravke lifta.

Očistimo prolaze!

Poštovane komšije, tokom meseca jula najavljen je inspekcijiski nadzor koji će da vrši uprava Protivpožarne policije grada Beograda. To znači da svi segmenti PP zaštite naše zgrade moraju da budu u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara. Vaš doprinos našoj usklađenosti sa Zakonom će se ogledati u tome što ćete osloboditi sve koridore za evakuaciju zgrade od svojih stvari.

Predlog DRUGE odluke skupštine stambene zajednice Suncokret B – 27.5.2017

U skladu sa članovima  1, 3, 4, 12, 14, 15, 16, 43, 44, 45, 49, 50, 60, 63, 64, 65, 66, 157 i 158.  Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016), Stambena zajednica SUNCOKRET B, matični broj 17794817, PIB 106741974 u Jurija Gagarina 14 lj, kat.parceli 6751, ln. 4159 KO Novi Beograd, u Beogradu, je na sednici održanoj dana 17.5.2017. godine sačinila predlog Odluke o proširenju sistema za video nadzor i zaštiti zgrade od ptica. Kao

Predlog PRVE odluke skupštine stambene zajednice Suncokret B – 27.5.2017

U skladu sa članovima  1, 3, 4, 12, 14, 15, 16, 43, 44, 45, 49, 50, 60, 63, 64, 65, 66, 157 i 158.  Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016), Stambena zajednica SUNCOKRET B, matični broj 17794817, PIB 106741974 u Jurija Gagarina 14 lj, kat.parceli 6751, ln. 4159 KO Novi Beograd, u Beogradu, je na sednici održanoj dana 17.5.2017. godine sačinila predlog Odluke o usaglašavanju i preciziranju Odluke o visini troškova održavanja od 27.6.2016. godine

Predlog nove odluke skupštine Suncokret_B od 25.2.2017

U skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016), Stambena zajednica SUNCOKRET B, matični broj 17794817, PIB 106741974 u Jurija Gagarina 14 lj, u Beogradu, je na sednici održanoj dana 20.2.2017. godine usvojila predloge tri dokumenata. Stoga na osnovu svojih ovlašćenja predlažem stambenoj zajednici da se donese sledeća

Predlog nove odluke skupštine Suncokret_B od 19.1.2017

U skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016), Stambena zajednica SUNCOKRET B, matični broj 17794817, PIB 106741974 u Jurija Gagarina 14 lj, u Beogradu, je na sednici održanoj dana 9.1.2017. godine sačinila predlog investicionih radova na održavanju zajedničkih delova zgrade. Stoga na osnovu svojih ovlašćenja predlažem stambenoj zajednici da donese

Okupacija (u par slika)

Dana 1. septembra 2016. godine u 17h nepoznati ljudi koje je angažovala firma First Facility provalili su u prostoriju kućnog saveta naše zgrade (Suncokret A) i preuzeli kontrolu nad protivpožarnom centralom. Centrala pripada svim stanarima na parceli 3. Na toj parceli postoji ukupno šest ulaza to jest skupština stanara.

Ovim aktom se zaokružio proces okupacije svih zajedničkih površina, prostorija i sistema na parceli GP3 u naselju Belville.

Muke po Fasilitiju i računi za jun 2016

Poštovane komšije, pružalac usluga First Facility 1.6.2016. nam je otkazao svoje usluge pismom kojeg su podelili u vaše poštanske sandučiće. U odlasku su  zaobravili da predaju dokumentaciju nastalu tokom izvršavanja svojih ugovornih obaveza od 2012. do 2016. godine. Kroz tu dokumentaciju mi treba da steknemo uvid kako je održavana naša imovina opisana u tom ugovoru. Bez te dokumentacije mi ne možemo da započnemo proces primopredaje sistema novim pružaocima usluga tehničkog održavanja i menadžmenta.

Konačno slobodni!

Poštovane komšije, od 1.7.2017. na snazi su novi ugovori o održavanju. Prve ugovore su potpisale zgrade Neven B i Suncokret B a očekujemo ovih dana potipisivanje ugovora u ime skupština Suncokret A, Mimoza A. Maslačak A,  Maslačak B, Ljubičica A, Neven A . Verujemo da će preostale komšije sa parcele 3,  u zgradama Đurđevak B i Mimoza B uskoro da nam se pridruže.