Obračun troškova održavanja po Sporazumu

Poštovane komšinice, komšije, U tabelama ispod možete da vidite kako se dele troškovi i kako se skuplja novac pre nego se prenese na pružaoce usluga. Prva tabela prikazuje situaciju gde je skupština prihvatila Sporazum na parceli ali nije formirana skupština garaže. Sledeće dve tabele se odnose na situaciju gde je skupština garaže formirana.

Naša deca su naša briga!

U tekstu možete da pročitate pismo koje je u ime firme First Facility upućeno 11.5.2016. godine svim predsednicima skupština stanara u naselju Belville. Ispod se nalazi i moj odgovor, pošto se u pismu implicitno referiše na inicijativu da se odbije ponuda FF a naselje unapredi Sporazumom na parceli, odnosno izborom novih pružalaca usluga izabranih na tenderu.

A sad, Tender!

Kao deo procesa promene sistema održavanja , predsednici skupština na parcelama GP3 i 4 u naselju Belville, Beograd, raspisuju javni poziv svim zainteresovanim pravnim licima da na njega odgovore svojim ponudama. Za nas, vlasnike nekretnina u naselju, to znači nove usluge, novi sistem verifikacije rada pružalaca usluga i transparentan proces održavanja. To opet znači da će svaki vlasnik moći lako da sazna gde odlazi svaki njegov dinar uložen u taj sistem.

Odgovor na pitanje iz komšiluka

Poštovani gospodine Petroviću (Triax, zgrada Neven), obratili ste mi se mejlom, i sakrili ste listu u koju ste stavili sve predsednike skupština stanara u Belvilu a koji su primili to isto pismo (BCC) . To se tako ne radi. Svi učesnici u razgovoru treba da znaju ko je u dati razgovor uključen. Da bih vas podučio redu u ophođenju prema sagovornicima, odgovaram vam na ovome mestu. Za razliku od vas, ja sam transparentan: odmah da znate da ovo mogu da