Obračun troškova održavanja po Sporazumu

Poštovane komšinice, komšije, U tabelama ispod možete da vidite kako se dele troškovi i kako se skuplja novac pre nego se prenese na pružaoce usluga. Prva tabela prikazuje situaciju gde je skupština prihvatila Sporazum na parceli ali nije formirana skupština garaže. Sledeće dve tabele se odnose na situaciju gde je skupština garaže formirana.

Otvoreno pismo stanara skupštinama Suncokret_A/B i Đurđevak_A

Poštovane komšije, isteklo je vreme na koje smo bili zaključili ugovore s pružaocem usluga održavanja zgrada i zajedničkih delova parcela u naselju Belvil.  Dosadašnji pružalac tih usluga, firma First Facility, ulaže velike napore da bi nas nagovorio na zaključenje takozvanih krovnih ugovora. First Facility želi da nastavi da održava naselje na način na koji su to do sada činili. Međutim, predloženi krovni ugovori nisu usklađeni sa zakonom  i ne odgovaraju našim potrebama. Zbog toga vam se obraćam na ovaj način.

Odgovor na pitanje iz komšiluka

Poštovani gospodine Petroviću (Triax, zgrada Neven), obratili ste mi se mejlom, i sakrili ste listu u koju ste stavili sve predsednike skupština stanara u Belvilu a koji su primili to isto pismo (BCC) . To se tako ne radi. Svi učesnici u razgovoru treba da znaju ko je u dati razgovor uključen. Da bih vas podučio redu u ophođenju prema sagovornicima, odgovaram vam na ovome mestu. Za razliku od vas, ja sam transparentan: odmah da znate da ovo mogu da

Pitanja i odgovori – vol.2

Poštovane komšije,

na jednom od glasaćkih listića sam zatekao pitanje i molbu. Pitanje je glasilo otprilike ovako: Zašto je na glasačkom lističu istaknuto da će dodana sredstva koja treba da se prikupe biti dodata na račun za avgust a iznos je obračunat uz račun za mesec juli? Dodatno je napisano da je takva praksa protivzakonita.

Molba se odnosila na odgovor, koji je trebao da bude javan.

Pa, evo i javnog odgovora….

Struja! I kako uštedeti za…

Komšije!

Pre nekoliko nedelja javila mi se komšinica i upitala zašto su računi za struju tako visoki. Tragom tog pitanja sam zatražio od FF da mi dobavi sve račune za zajedničku struju od maja 2014 do aprila 2015. godine.

U tabelama ispod možete videti tri brojila čiji zbir pretvoren u dinare plaćamo kroz zbirni račun Infostana….