Predlog odluke skupštine stambene zajednice Suncokret B – 20.7.2017

U skladu sa  sa članovima  1, 3, 4, 12, 14, 15, 16, 43, 44, 45, 49, 50, 60, 63, 64, 65, 66, 157 i 158.  Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016), Stambena zajednica SUNCOKRET B, matični broj 17794817, PIB 106741974 u Jurija Gagarina 14 lj, kat.parceli 6751, ln. 4159 KO Novi Beograd, u Beogradu, je na sednici održanoj dana 20.7.2017. godine sačinila predlog Odluke kojom se definise način opravke lifta.

Predlog DRUGE odluke skupštine stambene zajednice Suncokret B – 27.5.2017

U skladu sa članovima  1, 3, 4, 12, 14, 15, 16, 43, 44, 45, 49, 50, 60, 63, 64, 65, 66, 157 i 158.  Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016), Stambena zajednica SUNCOKRET B, matični broj 17794817, PIB 106741974 u Jurija Gagarina 14 lj, kat.parceli 6751, ln. 4159 KO Novi Beograd, u Beogradu, je na sednici održanoj dana 17.5.2017. godine sačinila predlog Odluke o proširenju sistema za video nadzor i zaštiti zgrade od ptica. Kao

Predlog PRVE odluke skupštine stambene zajednice Suncokret B – 27.5.2017

U skladu sa članovima  1, 3, 4, 12, 14, 15, 16, 43, 44, 45, 49, 50, 60, 63, 64, 65, 66, 157 i 158.  Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016), Stambena zajednica SUNCOKRET B, matični broj 17794817, PIB 106741974 u Jurija Gagarina 14 lj, kat.parceli 6751, ln. 4159 KO Novi Beograd, u Beogradu, je na sednici održanoj dana 17.5.2017. godine sačinila predlog Odluke o usaglašavanju i preciziranju Odluke o visini troškova održavanja od 27.6.2016. godine

Predlog nove odluke skupštine Suncokret_B od 25.2.2017

U skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016), Stambena zajednica SUNCOKRET B, matični broj 17794817, PIB 106741974 u Jurija Gagarina 14 lj, u Beogradu, je na sednici održanoj dana 20.2.2017. godine usvojila predloge tri dokumenata. Stoga na osnovu svojih ovlašćenja predlažem stambenoj zajednici da se donese sledeća

Nokaut u Mimozi

Pomalo neoćekivano prva u nizu skupština koja će napustiti ovih dana koncept Krovnog ugovora je Mimoza B. Našim komšijama je dojadilo da primedbuju na uslugu koju dobijaju a da ih sa druge strane niko ozbiljan ne sluša. Na skupštini koju su održali prošle nedelje  zajedno sa predstavnicima First Facility-a jednoglasno su odlučili da nešto poduzmu i svoju volju sa pretoćili u odluku koju možete da pročitate ispod.

Predlog nove odluke skupštine Suncokret_B od 19.1.2017

U skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016), Stambena zajednica SUNCOKRET B, matični broj 17794817, PIB 106741974 u Jurija Gagarina 14 lj, u Beogradu, je na sednici održanoj dana 9.1.2017. godine sačinila predlog investicionih radova na održavanju zajedničkih delova zgrade. Stoga na osnovu svojih ovlašćenja predlažem stambenoj zajednici da donese

Svi za jednog – jednom za sve

Poštovane komšije, želimo da vas upoznamo sa dopisom koji smo poslali firmama First Facility i G4S. U tom dopisu se bavimo suštinom a ne semantikom. U njemu ih podsećamo da su uzurpirali naše pravo da samostalno ugovorimo način kako želimo da živimo ovde i  kako ćemo da organizujemo sistem održavanja naše zajedničke imovine i tražimo od obe firme da poštuju zakone i volju stanara.

Okupacija (u par slika)

Dana 1. septembra 2016. godine u 17h nepoznati ljudi koje je angažovala firma First Facility provalili su u prostoriju kućnog saveta naše zgrade (Suncokret A) i preuzeli kontrolu nad protivpožarnom centralom. Centrala pripada svim stanarima na parceli 3. Na toj parceli postoji ukupno šest ulaza to jest skupština stanara.

Ovim aktom se zaokružio proces okupacije svih zajedničkih površina, prostorija i sistema na parceli GP3 u naselju Belville.

Tender za pružaoce usluga za GP3/4 – Uža selekcija

Novi krug izbora pružalaca usluga će se održati u nedelju u 9h na promenadi, u prostorijama kafića u izgradnji Azaro. Očekujemo da se naprave kratke liste pružalaca usluga sa kojima će se obaviti razgovori tokom sledeće nedelje. Naš cilj je da za sedam dana imamo konačne liste sa preporukama koje su ponude i u kojoj kombinaciji najpovoljnije za obe parcele. Možete da očekujete izveštaj sa sastanka tokom sutrašnjeg dana.

Tender za pružaoce usluga za GP3/4 – Prvi presek

Na tenderu raspisanom 18.4.2016 pismene ponude su predale 32 ponuđača. Prvi utisci nam govore da je ponuda izvanredno dobra. Ponuđeni kvalitet i cene su bolje nego i jedne pre!  Možemo da kažemo da je naš poziv za ponudu shvaćen vrlo ozbiljno. Naglašavamo da ćemo odmah po okončanju procesa, sve ponude u izvornom obliku objaviti upravo ovde na webu skupština zgrade Suncokret  i omogućiti vam da se sami uverite. Ali o tome ćemo kasnije. Šta je učinjeno do danas?

Otvoreno pismo stanara skupštinama Suncokret_A/B i Đurđevak_A

Poštovane komšije, isteklo je vreme na koje smo bili zaključili ugovore s pružaocem usluga održavanja zgrada i zajedničkih delova parcela u naselju Belvil.  Dosadašnji pružalac tih usluga, firma First Facility, ulaže velike napore da bi nas nagovorio na zaključenje takozvanih krovnih ugovora. First Facility želi da nastavi da održava naselje na način na koji su to do sada činili. Međutim, predloženi krovni ugovori nisu usklađeni sa zakonom  i ne odgovaraju našim potrebama. Zbog toga vam se obraćam na ovaj način.