Kraj nesporazuma i početak Sporazuma

Nakon godinu i po dana konfuzije, komplikacije, konfrontacije, komunikacije i kohabitacije, razvezao se čvor nesporazuma oko pitanja kako ćemo da održavamo našu zajedničku imovinu u naselju. Da podsetim, dilema je bila između tzv. Krovnog ugovora koji je nudio First Facility sa jedne strane i Sporazuma na parceli kojeg je sačinila grupa predsednika skupština stanara, sa druge. Dva koncepta koja su se međusobno isključivala.

Očistimo prolaze!

Poštovane komšije, tokom meseca jula najavljen je inspekcijiski nadzor koji će da vrši uprava Protivpožarne policije grada Beograda. To znači da svi segmenti PP zaštite naše zgrade moraju da budu u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara. Vaš doprinos našoj usklađenosti sa Zakonom će se ogledati u tome što ćete osloboditi sve koridore za evakuaciju zgrade od svojih stvari.

Predlog nove odluke skupštine Suncokret_B od 25.2.2017

U skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016), Stambena zajednica SUNCOKRET B, matični broj 17794817, PIB 106741974 u Jurija Gagarina 14 lj, u Beogradu, je na sednici održanoj dana 20.2.2017. godine usvojila predloge tri dokumenata. Stoga na osnovu svojih ovlašćenja predlažem stambenoj zajednici da se donese sledeća

Nokaut u Mimozi

Pomalo neoćekivano prva u nizu skupština koja će napustiti ovih dana koncept Krovnog ugovora je Mimoza B. Našim komšijama je dojadilo da primedbuju na uslugu koju dobijaju a da ih sa druge strane niko ozbiljan ne sluša. Na skupštini koju su održali prošle nedelje  zajedno sa predstavnicima First Facility-a jednoglasno su odlučili da nešto poduzmu i svoju volju sa pretoćili u odluku koju možete da pročitate ispod.

Predlog nove odluke skupštine Suncokret_B od 19.1.2017

U skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016), Stambena zajednica SUNCOKRET B, matični broj 17794817, PIB 106741974 u Jurija Gagarina 14 lj, u Beogradu, je na sednici održanoj dana 9.1.2017. godine sačinila predlog investicionih radova na održavanju zajedničkih delova zgrade. Stoga na osnovu svojih ovlašćenja predlažem stambenoj zajednici da donese

Pismo firmi First Facility u vezi usluge privatnog obezbeđenja u naselju Belville

Gospodine Mihajlov, kao što smo vam u komunikaciji od decembra 2015. godine nebrojeno puta naveli, First Facility nije mogao da nudi uslugu kada vam je zakonodavac već tada ućinio izvesnom zabranu da tu uslugu pružate. Skupštine sa kojima ste potpisali krovni ugovor (njih 15) ste doveli u zabludu. Vi se izlažete riziku da platite (minimalnu) kaznu od 1,5 miliona dinara, a skupštine dodatno da plate svaka po 100.000 dinara /vidi članove 80. i 81. Zakona/. U ove kazne ne računam iznose koje će da plate sva odgovorna lica u vašoj firmi kao i predsednici skupština. Dakle, ukupna suma kazni će u najboljem slučaju prevazići 3 miliona dinara.