Kraj nesporazuma i početak Sporazuma

Nakon godinu i po dana konfuzije, komplikacije, konfrontacije, komunikacije i kohabitacije, razvezao se čvor nesporazuma oko pitanja kako ćemo da održavamo našu zajedničku imovinu u naselju. Da podsetim, dilema je bila između tzv. Krovnog ugovora koji je nudio First Facility sa jedne strane i Sporazuma na parceli kojeg je sačinila grupa predsednika skupština stanara, sa druge. Dva koncepta koja su se međusobno isključivala.

Uprkos činjenicama koje su nam kazivale da se u pravnoj istoriji Srbije nikada nisu okupili vlasnici zajedničke imovine u ovolikom broju da bi se dogovorili oko zajedničkog posla na duge staze, ovaj put, ukupno preko 1000 vlasnika zasebnih delova zgrade je stalo iza dva sporazuma, prvo na parceli GP3 i zatim na parceli GP4. Usvojenim tekstom sporazuma u okvirima skupština i potom potpisima 12 predsednika na dva ugovora su dokazali da se istorija ne ponavlja.

U brojevima, iza ovog projekta stoje vlasnici/

890 stanova

168 lokala

724 parking mesta i parking boksova

 

Ipak, treba priznati, tranzicija je bila mučna. Firma First Facility koja je bila najveći oponent novom konceptu se borila na sve načine da naš projekat propadne. Jedno vreme, na istoj parceli, čak i u istoj zgradi  smo imali dva sistema, rekao bih dva sveta, koja nisu komunicirali međusobno.

Srećom, prvo je početkom leta FF napustio tri ulaza, i time otvorio put ka završetku projekta, da bi konačnim potpisivanjem Sporazuma na parceli GP4 , 27.10. 2017. stavljena tačka na taj neprijatan period. Drugim rečima, sporazumi su i formalno postali naš međusobni dogovor.

Danas svaki zainteresovani stanar može da dozna šta je njegova obaveza i ko tu obavezu u njegovo ime i za njegov račun ispunjava. Siguran sam da je to sistem koji će saćuvati ovo naselje, iako nije svima jasan i vidljiv,  uz malo napora, svaki stanar može da sazna ne samo kako šta funkcioniše nego i kako može da ga unapredi.

I stoga je došlo vreme da svi poravnamo časovnike, da vidimo da li će samoorganizovani stanari napraviti bolji rezultat od naših komšija na parcelama 5 i 6 koji su i dalje zaglavljeni u oblaku vodene pare zvanom Krovni ugovor.

 

KOMENTARI