Predlog odluke skupštine stambene zajednice Suncokret B – 20.7.2017

U skladu sa  sa članovima  1, 3, 4, 12, 14, 15, 16, 43, 44, 45, 49, 50, 60, 63, 64, 65, 66, 157 i 158.  Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016), Stambena zajednica SUNCOKRET B, matični broj 17794817, PIB 106741974 u Jurija Gagarina 14 lj, kat.parceli 6751, ln. 4159 KO Novi Beograd, u Beogradu, je na sednici održanoj dana 20.7.2017. godine sačinila predlog Odluke kojom se definise način opravke lifta.

Sa ovlašćnjima vlasnika nekretnine saglasna/saglasan sam da se donese sledeća

ODLUKA

  1. Da se prihvati ponuda firme TH Lift d.o.o. SAR35_2017 od 19.7.2017. za zamenu pogonske mašine koja iznоsi 2.160€ po srednjem kursu NBS na dan uplate. Uslovi plaćanja prema dostavljenoj ponudi su 30% avansno po srednjem kursu NBS na dan uplate, i 70% po izvršenim radovima i to u sedam jednakih mesečnih rata.
  2. Da se u oba lifta izvrši zamena baterija koje služe za prinudnu evakuaciju ljudi iz kabine u slučaju kvara ili nestanka elektrišne energije ukupne vrednosti do 200€ po srednjem kursu NBS na dan uplate.
  3. Troškove zamene mašine i opravke sistem za evakuaciju će da snose u celosti vlasnici stanova, njih ukupno 74. Vlasnici poslovnih delova zgrade neće u čestvovati u akciji. Ukupni trošak zamene mašine, zamene baterija i sitnog materijala biti podeljenj na 74 dela i potom uobroćen u sedam jednakih delova. Potom će svaki obrok biti pridružen uz postojeću mesećnu obavezu svakog od 74 vlasnika stanova i biće vidno istaknut kao dodatna obaveza.

U Beogradu  20.7.2017. godine

Prilog/

Ponuda firm TH Lift d.o.o od 19.7.2017. SAR35_2017

Vašu podršku ovoj odluci može dati i potpisivanjem saglasnosti koja se nalazi u poštanskom sandučetu.

KOMENTARI