Vandredna sednica skupštine Suncokret B 12.6.2017.

Poštovani stanari,
sednica Skupštine stambene zajednice Suncokret B (14 LJ) će se održati u ponedeljak 12.6.2017. u 19h u ulaznom holu zgrade.

Dnevni red/

  1. Glasanje o  prvom predlogu  odluke (održavanju zgrade) stambene zajednice od 27.5.2017.
  2. Glasanje o  drugom predlogu  odluke (postavljanje kamera po spratovima i zaštita od golubova) stambene zajednice od 27.5.2017.

Materijal za sednicu  će činiti saglasnosti za donošenje navedenih odluka koje su potpisali članovi stambene zajednice a koje su predate upravniku od 27.5.2017. do početka sednice. Glasanje o odlukama može se obaviti i lično na sednici.

Za vašu informaciju, do 11.6.2017 u 10h ukupno 46 članova zajednice je bilo aktivno, od tog broja 43 je bilo saglasno da se donesu ove odluke a 3 je bilo protiv, 43 nije učestvovalo. Kvorum koji donosi odluke sa današnjim danom iznosi 58, što znaći da imamo 74% glasova za obe odluke.

Važno je da naglasim da se danas 30 članova vodi kao nedostupno zbog neaktivnosti u radu stambene zajednice od 1.1.2017. dok je ukupan broj članova stambene zajednice Suncokret B  –  88.

 

/Član 43, stav 4 Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada. sl.gl 104/2016, kaže:

Ukoliko je vlasnik posebnog dela nedostupan, njegov glas se ne uračunava u kvorum, odnosno ukupan broj glasova u postupku odlučivanja. Smatra se da je vlasnik posebnog dela nedostupan ukoliko se tri puta uzastopno ne odazove na sednicu skupštine stambene zajednice na koju je uredno pozvan, a da pri tome nije obavestio upravnika, odnosno stambenu zajednicu o razlozima svog neodazivanja. /

Uzimajući sve ovo u obzir obaveštavam vas da imamo zakonski kvalifikovanu 2/3 većinu da donesemo odluku održavanju zgrade odnosno 1/2 većinu za odluku o postavljanju kamera i zaštiti od golubova.

Srdaćan pozdrav,
Nenad Mirić
upravnik/suncokret_b

KOMENTARI