Očistimo prolaze!

Poštovane komšije,

tokom meseca jula najavljen je inspekcijiski nadzor koji će da vrši uprava Protivpožarne policije grada Beograda.

To znači da svi segmenti PP zaštite naše zgrade moraju da budu u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

Vaš doprinos našoj usklađenosti sa Zakonom će se ogledati u tome što ćete osloboditi sve koridore za evakuaciju zgrade od svojih stvari.

Ovo se naročito odnosi na izlaze iz zgrade, podruma, garaže kao i na stepenište. Sve stvari koje se zateknu na tim mestima posle 15.6.2017. biće bez upozorenja uklonjene.

 

Hvala na saradnji.

Nenad Mirić

upravnik/suncokret_b

KOMENTARI