Važno: Oporavak sistema elektronskih ključeva u zgradi

U četvrtak 18.5. kasno naveće došlo je gubitka baze elektronskih kljućeva koje koristimo za ulazak u zgradu. Nažalost zbog mog propusta u procesu backupa te iste baze ja nisam u mogućnosti da sve vratim u pređašnje stanje, bez vaše pomoći.

Vraćanje sistema u upotrebljivo stanje će  se desiti tokom vikenda. Nažalost, izvesno je da će baza koja će biti ubaćena u sistem biti u nekom delu neažurna i stoga neki od elektronskih kljućeva neće raditi.

/Da bismo ubrzali oporavak sistema elektronskih ključeva, molim vas da uradite sledeće

Uzmite sve svoje priveske i kartice, prinesite ih bilo kom čitaču u zgradi i proverite da li rade.

AKO se upali CRVENO SVETLO na čitaču, bez odlaganja pošaljite

/sms na broj 063 249 078, sledeće sadržine

broj stana, broj prvog neprepoznatog ključa, broj drugog neprepoznatog ključa, itd.

/kao što je napisano u sledećem primeru

stan 24, 03998:28477, 034:10787

Najljubaznije vas molim da se striktno držite zadatog formata poruke da bih mogao da unesem u bazu odgovarajuće podatke sa vašeg priveska odnosno kartice.

Na slici sam obeležio zelenom bojom broj ključa koji treba da mi pošaljete

 

Izvinjavam se zbog neprijatnosti.

 

Srdaćno,
Nenad Mirić
upravnik/suncokret_b

KOMENTARI