Predlog DRUGE odluke skupštine stambene zajednice Suncokret B – 27.5.2017

U skladu sa članovima  1, 3, 4, 12, 14, 15, 16, 43, 44, 45, 49, 50, 60, 63, 64, 65, 66, 157 i 158.  Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016), Stambena zajednica SUNCOKRET B, matični broj 17794817, PIB 106741974 u Jurija Gagarina 14 lj, kat.parceli 6751, ln. 4159 KO Novi Beograd, u Beogradu, je na sednici održanoj dana 17.5.2017. godine sačinila predlog Odluke o proširenju sistema za video nadzor i zaštiti zgrade od ptica. Kao ovlašćeno lice od strane vlasnika nekretnina, PREDLAŽEM da se donese sledeća

ODLUKA

 

  1. Da se prihvati ponuda za postavljanje kamera za video nadzor na spratovima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i ispred oba ulaza u hol zgrade kojim bi se štitilili ulazi u zgradu kao i istočna i zapadna fasada gde se nalaze lokali, koju smo dobili od firme Almaks Security Systems, Gospodara Vučića 129, 11000 Beograd; Mat.br 06698182, PIB SR100571552, ponuda P170526-0209 od 26.5.2017. godine koja će biti istaknuta na oglasnoj tabli od 27.5. do 10.6.2017. i koja je sastavni deo ove odluke. Odluka će se realizovati u dve etape. U priloženoj ponudi je cena kamere u zgradi. Ponuda  za dve kamere za spoljni nadzor će biti pribavljene naknadno.

Cena 122.324 dinara.

  1. Da se prihvati ponuda za postavljanje zaštite od sletanja golubova na blende ispred prozora stanova najbližih liftovima na spratovima od 1 do 10, koju smo dobili od firme KOGI DOO Milentija Popovića 32, 11070 Novi Beograd, PIB: 107682891 MB:20850868, od 28.4.2017. godine koja iznosi 35.100 dinara za jednu vertikalu odnosno 70.200 dinara za obe vertikla i koja će biti istaknuta na oglasnoj tabli od 27.5.2017. do 10.6.2017 i koja je sastavni deo ove odluke.

Cena 70.100 dinara.

Svi troškovi po obe ponude će se platiti sa računa skupštine stambene zajednice bez dodatnih troškova po vlasnike.

U Beogradu  27.5.2017. godine

Vašu podršku ovoj odluci može dati i potpisivanjem saglasnosti koja se nalazi u poštanskom sandučetu.

/PRILOZI

  1. Ponuda firme ALMAKS P170526-0209
  2. Ponuda Firme KOGI

KOMENTARI