Ko je zapalio račune?

Odgovor –  Neodgovorni poštar!

Ispod se nalazi dopis Pošte u vezi neisporučenih računa za mesec april 2017.

Uživajte.

Javno preduzeće „Pošta Srbije“, Beograd

Radna jedinica „Zemun“

Glavna 8, 11080 Zemun, PAK: 200108

Tel.: 011/3714-000, faks: 011/3714-011, e-mail: rjzemun@posta.rs

Broj: 2017-

Datum: 23. maj 2017. godine

 

Poštovani,

Izvinjavamo se zbog neblagovremenog uručenja računa za infostan, telefon i električnu energiju za mesec april 2017. godine. Istovremeno vas obaveštavamo da je razlog za kašnjenje računa nesavesno postupanje jednog zaposlenog koji je u Radnoj jedinici „Zemun” bio privremno angažovan na poslovima uručenja pošilјaka kao zamena odsutnog stalno angažovanog izvršioca.

Radna jedinica „Zemun” se, odmah po saznanju da vam računi nisu uručeni, obratila JKP „Infostan tehnologija”, „Telekom Srbija”a.d. i „EPS Snabdevanje” radi ponovne štampe računa. S tim u vezi, uručenje računa biće izvršeno u najkraćem roku.

U pojedinim slučajevima biće ponovo odštamapni i računi za korisnike koji su iste već dobili, tako da primaoce kojim su uručeni dupli računi molimo da iste ne uzimaju u obzir.

Ovim putem Vas obaveštavamo da je rok za plaćanje novoodštampanih računa za Infostan 31.5.2017. godine, a rok za račune EPS-a 29.05. 2017.

Iskreno se izvinjavamo za sve neprijatnosti koje ste imali usled neprofesionalnog odnosa jednog pojedinca prema poverenom poslu, a koji je svojim postupanjem u navedenom slučaju narušio ugled JP ,,Pošta Srbije”.

U uverenju da se slične situacije više neće dešavati Radna jedinica „Zemun” će preduzeti sve potrebne mere i akativnosti kako bi kvalitet pružanja poštanskih usluga bio na najvišem nivou, na obostrano zadovolјstvo.

Još jednom Vam se iskreno izvinjavamo.

S poštovanjem,

 

 

 

KOMENTARI