Većina je saglasna sa predlogom odluke skupštine Suncokret _B od 25.2.2017.

Poštovane komšije iz ulaza Suncokret_B,

uspeli samo da sakupimo dovoljno saglasnosti za donošenje nove odluke, predložene na sednici dana 25.2.2017.

Saglasnostima vlasnika nekretnina, stanova: 1, 3, 4, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31/2, 32, 33, 35, 37, 38/1,  41, 42, 43, 44, 45/1, 45/2, 47, 49, 50, 51, 52/1, 52/2, 56, 61, 64, 65, 66, 67,  i lokala: 4 (lista nije konačna) koji čine ukupno 2.638m2 (od 4.556m2)  a to znači preko 55% ukupne uknjižene površine zgrade, mi smo formirali potrebnu većinu u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada koja može da formira kvorum sa pravom odlučivanja. Imajući to u vidu obaveštavam vas da će skupština da donese odluku predloženu na sednici stambene zajednice 25.2.2017. na svojoj sledećem zasedanju.

Bilo bi dobro da nastavimo sa sakupljanjem saglasnosti, i time dodatno pokažemo jedinstvo.

Čestitam i zahvaljujem svima koji su učestvovali.

Pozdrav,
Nenad Mirić
upravnik/suncokret_b

napomena/

ovaj post je samo obaveštenje, verifikacija saglasnosti i formalno donošenje odluke će se obaviti na sledećoj sednici skupštine.

KOMENTARI