Kad se male ruke slože

kad se mnogo malih složi
tad se snaga stoput množi
a to znači da smo jači
kad se skupimo u zbor

Pored redovnih troškova koji obuhvataju čišćenje zgrade i parcele, održavanje zelenila, tehničko održavanje, obezbeđenje, manedžment i administraciju, naša stambena zajednica je u proteklih godinu dana uspela da u sklopu investicionog održavanja zgrade i parcele, pomeri granice i nametne nove standarde održavanja u naselju.

Sve poslove smo finansirali iz redovnih prihoda stambene zajednice.

Pre nego pročitate listu obavljenih radova, za sve vas koji ne živite u našoj zgradi, želimo da vam kažemo da od početka sistema privatnog održavanja, nikada nismo odvojili manje novca iz svojih novčanika a nikada nam zgrada nije izgleda bolje.

Nama koji živimo u Suncokretu je jasno da više ne pristajemo na porez za neupućene. Izvedenim radovima smo na najlepši način dokazali da sistem održavanja gde se NE ZNA ko šta plaća, ko izvodi a ko kontroliše je zapravo samo bacanje para (u nečiji đep).

Kompletne punude izvođača radova za praktično sve radove možete pronaći na upravo ovde na našem sajtu.

1 Postavljanje sistema za kontrolu pristupa sa centralni sistemom za administraciju, prelazak na elektronske ključeve i potpuno uklanjanje mehaničkih ključeva iz upotrebe x
2 Zamena 10 vrata na hidrantskim ormarićima i nabavka 3 creva i 8 kompleta mlaznica/prirubnica /I faza/ x
3 Kompletna rekonstrukcija svih uzlanih vrata i montaža 4 automata za zatvranje x
4 Krečenje ulaznog hola /0/, ulaza iz pravca garaže /-1/ x
5 Krečenje holova na spratovima 1-10 x
6 Uvođenje nezavisne ethernet mreže CAT 6e u citavoj zgradi /za IP video sistem i druge namene/ x
7 Postavljanje video nadzora /4 kamere u holovima, 2 u liftu, IP sistem poslednje gneracije, 16 kanalni DVR, 1Gb sa vezom ka internetu/ sa proširenjem na po jednu kameru na svakom spratu i dve koje pokrivaju prilaz lokalima u zgradi x
8 Temeljna opravka svih ulaznih vrata (zamena nosača električnih brava, samih brava, delova konstrukcije vrata, staklenih panela) x
9 Zamena 10 vrata na hidrantima i nabavka 10 kompeta creva/mlaznica/prirubnica /II faza opravke PP sistema/ x
10 Zamena nekoliko ručnih PP aparata i servis svih preostalih PP aparata x
11 Temeljno čišcenje i pranje podova i inventara u zgradi x
12 Temeljno pranje skloništa i ostalih zajedničkih prostorija u toku
13 Unutrašnje obeležavanje zgrade /sva staklena vrata, liftovi. oglasne table/ i standardizovanje spoljnjeg obeležavanja zgrade za poslovne prostorije u zgradi. x
14 Zamena svih sijalica u ulazu za LED sijalice /128 komada/ x
15 Zamena lampi u ulaznom holu za LED panele /6 panela/ x
16 Zamena lapmi ispred zgrade za LED panele /4 panela/ x
17 Povezivanje ukljucivanja svih spoljnjih rasvetnih tela na centralni sistem kontrole rasvete sa foto celijom x
18 Postavljanje mreže od 28 senzora pokreta kojom se reguliše ukljucivanje svetla u holovima x
19 Opravka sistema rasvete u celoj garaži i zamena 230 sijalica /zajedno sa Suncokret A i Mimoza B/ x
20 Čišcenje i pranje cele garaže /zajedno sa Suncokret A i Mimoza B/ x
21 Zamena celokupnog sistema video nadzora na parceli /u saradnji sa ostalih 5 stambenih zajednica na parceli/ u toku
22 Izrada novog plana novog sistema obezbeđenja – u okviru njega razvoj sistema video nadzora (parcela + 6 zgrada na parceli) i jedinstvena privatna wifi mreža na parcelama 3 i 4 specijalno za poslove obezbeđenja u fazi projektovanja

 

 

KOMENTARI