Predlog nove odluke skupštine Suncokret_B od 25.2.2017

U skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016), Stambena zajednica SUNCOKRET B, matični broj 17794817, PIB 106741974 u Jurija Gagarina 14 lj, u Beogradu, je na sednici održanoj dana 20.2.2017. godine usvojila predloge tri dokumenata. Stoga na osnovu svojih ovlašćenja predlažem stambenoj zajednici da se donese sledeća

O D L U K A

  1. Da se prihvati Plan rada Stambene zajednice Suncokret B za 2017. godinu sa prilozima u formi izvešenoj na oglasnoj tabli od 25.2. do 10.3.2017. godine i koji predstavlja sastavni deo ove odluke. Plan bi se potom zaveo u Odelenju za stambene poslove u opštini Novi Beograd.
  2. Da se prihvati Pravilnik o samostalnom sistemu za video nadzora u zgradi u formi izvešenoj na oglasnoj tabli od 25.2. do 10.3.2017. godine i koji predstavlja sastavni deo ove odluke. Po usvajanju pravilnika sistem će biti pušten u rad.
  3. Da se prihvati grafiško rešenje koje je predstavio Upravnik stambene zajednice iz kog se vidi način obeležavanja ulaza u zgradu SAMO iz pravca Delta City-a. Na taj način ćemo obeležiti stanove u kojima se obavljaju poslovne aktivnosti. Nacrt rešenja je sastavni deo ove odluke i biće izvešen na oglasnoj tabli od 25.2. do 10.3.2017. godine. Staklena tabla, vijci i montaža će biti o trošku zgrade a obeležavanje firme o trošku korisnika.

Saglasnosti za donošenje ove odluke možete pronaći vašim poštanskim sandučićima i biće urućene vlasnicima poslovnih objekata u okviru zgrade u ponedeljak 27.2.2017 godine.

 

Nenad Mirić
Upravnik stambene zajednice
Suncokret B

Prilozi/

  1. Plana rada stambene zajednice za 2017. godinu  sa prilozima
  2. Pravilnik za korištenje sistema privatnog sistema video nadzora
  3. Grafičko rešenje obeležavanja poslovnih prostora u stanovima na ulazu u zgradu. (dimenzija staklene table je 40x60cm, debljina 6mm, kaljeno na horimiranim distancerima od 20mm, print nalepljen sa unutršnje strane, moguća do četiri obeležavanja)

KOMENTARI