Nokaut u Mimozi

Pomalo neoćekivano prva u nizu skupština koja će napustiti ovih dana koncept Krovnog ugovora je Mimoza B. Našim komšijama je dojadilo da primedbuju na uslugu koju dobijaju a da ih sa druge strane niko ozbiljan ne sluša. Na skupštini koju su održali prošle nedelje  zajedno sa predstavnicima First Facility-a jednoglasno su odlučili da nešto poduzmu i svoju volju sa pretoćili u odluku koju možete da pročitate ispod.

Potpise za skupštinsku odluku su već sami sakupili, bez pomoći menadžera i usput potukli sve rekorde. Za 48h dobili su saglasnost vlasnika preko 2300m2 površine zasebnih delova zgrade. Iskustvo mi govori da je to rekord koji dugo neće biti potućen u čitavom naselju i na njemu im zavidim.

Na zahtev naših komšija objavljujemo odluku u celosti jer bi mogla da bude zanimljiva za mnoge od vas koji i dalje poslujete sa First Facility.

O D L U K A

  1. Da se, zbog izuzetno lošeg obavljanja poslova čišćenja zajedničkih prostorija zgrade i pripadajućih garažnih mesta i delova podzemne garaže, pripadajućih spoljnih prostora, trotoara, platoa, otvorenog parkinga, kao i usluga zimske službe, u januaru 2017. godine, višestrukih primedbi primaoca usluga koje nisu otklonjene u roku od 10 radnih dana, iznos po Fakturi 1670.FFRS-0072 od 31.01.2017. godine, umanji pri plaćanju za 10% u skladu sa članom 27. Ugovora o pružanju usluga stambenoj zgradi Mimoza B, Jurija Gagarina 14j, Naselje Belville, Beograd od 01.08.2016. godine (dalje: Ugovor o pružanju usluga) i o ovom umanjenju obavesti First Facility;

 

  1. Da se, zbog činjenice da First Facility d.o.o. nema licencu za pružanje usluga privatnog obezbedjenja, otkaže Ugovor o pružanju usluga u tom delu, s tim što otkaz Ugovora o pružanju usluga stupa na snagu odmah, te se uputi zahtev First Facility za trajno umanjene iznosa racuna za vrednost usluga obezbedjenja (356,69 EUR sa pripadajucim PDV-om) ;

 

  1. Da se, zbog izuzetno lošeg obavljanja poslova čišćenja zajedničkih prostorija zgrade i pripadajućih garažnih mesta i delova podzemne garaže, pripadajućih spoljnih prostora, troroara, platoa, otvorenog parkinga, kao i usluga zimske službe, iz člana 1. stav 1 alineja 1 Ugovora o pružanju usluga, u periodu decembar 2016- sredina februara 2017. uputi First Facility d.o.o. Beograd predlog za sporazumni raskid ugovora sa otkaznim rokom od 30 dana i rokom izjašnjenja od 8 dana;

 

  1. Da se, ukoliko First Facility ne prihvati predlog za sporazumni raskid Ugovora o pružanju usluga, uputi First Facility zvaničan zahtev za poboljšanje kvaliteta napred navedenih usluga pod pretnjom otkaza Ugovora o pružanju usluga,

 

  1. Imenuje se Komisija u sastavu: (1) Aleksandar Glišić (2) Vladimir Marković i (3) Aleksandra Stefanović, koja će pratiti kvalitet usluga čišćenja u roku u kome je First Facility dužan da ih popravi i proceniti na kraju tog perioda da li su usluge čišćenja pružene na odgovarajući način,

 

  1. Ako, po proceni Komisije iz stava 5 ove Odluke, First Facility d.o.o ni u nakadno ostavljenom roku usluge čišćenja ne dovedu na zadovoljavajući nivo, ovom Odlukom se ovlašćuje Aleksandar Glišić, predsednik Skupštine stanara, da raskine Ugovor o pružanju usluga stambenoj zgradi Mimoza B, Jurija Gagarina 14j, Naselje Belville, Beograd od 01.08.2016. godine, stim što je First Facility obavezan da u otkaznom roku pruža usluge po Ugovoru u skladu sa odredbama istog, u suprotnom se ovlašćuje Aleksandar Glišić da raskine Ugovor sa momentalnim dejstvom;

 

  1. Ovlašćuje se Aleksandar Glišić da pošalje potrebne dopise, opomene, otkaze, angažuje po potrebi advokate i veštake i obavi sve druge radnje potrebne da bi se izvršile odluke navedene pod tačkama 1-6 ove Odluke.

 

  1. Svi troškovi vezano za izvršenje ove Odluke biće plaćeni sa računa zgrade.

2 COMMENTS

 1. GORAN

  Strasno! Od odlicnog koncepta odrzavanja naselja do rovovske borbe izmedju FFa i par "enuzijasta" koja je srozla celu pricu na najnize grane. Kao i uvek vinovnici ce da peru ruke a stanari(u ovom slucaju) da ispastaju...
  1. VLADIMIR

   Pozdrav Gorane, nisam iz Vašeg komentara shvatio da li je 'rovovska borba" srozala priču, ili je par "entuzijasta" srozao priču. U slučaju ovog konkretnog teksta u pitanju je bila rovovska borba ulaza Mimoza B da dobije uslugu koju uredno plaća. Slučajno je uslugu pruzao FF. Takođe se lako vidi da je u pitanju ogromna većina stanara Mimoze B koja je donela takvu odluku, baš kao što je ista ta ogromna većina letos pružila poverenje firmi FF. Dosta jednostavno, zar ne? Nema ničeg misterioznog u ovom tekstu.

KOMENTARI